Η BM Technical παρέχει και εργασίες καθαίρεσης που περιλαμβάνουν:

 

  • Καθαιρέσεις παντώς τύπου
  • Κάδος αποξηλώσεως
  • Καθαρισμοί κτιρίων