Η BM Technical παρέχει και εργασίες ελαιοχρωματισμού που περιλαμβάνουν:

 

  • Τεχνοτροπίες όλων των ειδών
  • Φρεσκαρίσματα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων (και σπατουλάριμα)
  • Συντήρηση όλων των μεταλλικών στοιχείων (κάγκελα)
  • Ποικιλία χρωματικών επιλογών και προτάσεις συνδυασμού χρωμάτων