Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που παρέχονται από την BM Technical συμπεριλαμβάνουν:

 • Αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Εγκατάσταση κεραιών
 • Εγκατάσταση συναγερμού
 • Κρυφός φωτισμός
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους και οικείες
 • Ηλεκτρολογικές μελέτες
 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ
 • Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Συντηρήσεις κτιρίων
 • Αποκατάσταση ηλεκρτολογικών βλαβών
 • Καλωδίωση συστήματος συναγερμού
 • Αντικατάσταση θυροτηλεφώνων
 • Δομημένη καλωδίωση , δίκτυα Η/Υ