Η BM Technical παρέχει και εργασίες για τα πατώματα που περιλαμβάνουν:

 

  • Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων με καδρόνια
  • Συντήρηση παλαιού δαπέδου
  • Τοποθέτηση laminate
  • Σοβατεπί
  • Τοποθέτηση deck πατώματος