Οι υδραυλικές εργασίες που παρέχονται από την BM Technical περιλαμβάνουν:

 

  • Τοποθέτηση και συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα
  • Τοποθέτηση υδραυλικού πίνακα
  • Κατασκευή υδραυλικής και αποχετευτικής εγκατάστασης
  • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
  • Τοποθέτηση υδροροών και αποχετεύσεως
  • Τοποθέτηση σωμάτψν θέρμανσης