Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτή την σελίδα μας θα δείτε τις απαντήσεις μας σε 6 από τις συχνότερες ερωτήσεις!

Επικοινωνείτε με την BM Technical και ορίζουμε την επίσκεψή μας στο χώρο σας κατά την οποία μας λέτε ποιες εργασίες επιθυμείτε να γίνουν και την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Στη συνέχεια, μελετάμε με προσοχή τα σχέδια και ακολουθεί η γραπτή προσφορά που αναγράφει αναλυτικά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, το κοστολόγιο τους και τον τρόπο πληρωμής.

Σε περίπτωση συμφωνίας και ανάθεσης των εργασιών στην BM Technical ορίζουμε την ημερομηνία έναρξης και το χρονοδιάγραμμα περάτωσης των εργασιών.

Η τιμή που θα αναγράφεται στην γραπτή προσφορά που θα σας προσκομίσουμε δεν θα αλλάξει.

Εάν όμως χρειαστεί ή θελήσετε να προστεθούν κάποιες επιπλέον εργασίες κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας, τότε το επιπλέον κόστος θα συνυπολογιστεί στο γενικό σύνολο κόστους των εργασιών.

Σε κάθε προσφορά μας αναγράφεται χρονοδιάγραμμα εργασιών που καλούμαστε να το τηρήσουμε. Σε περίπτωση ανάγκης επέκτασης του χρονοδιαγράμματος λόγω επιπλεόν εργασιών ή αστάθμητων παράγοντων, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Η BM Technical  αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας χρειαστεί για τις εργασίες στο ακίνητο σας, εάν φυσικά είναι απαραίτητο.

Θα πρέπει να επικοινωνείτε μόνο με ένα άτομο το οποίο συντονίζει όλα τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας.

Τα συνεργεία που θα αναλάβουν τις εργασίες στο ακίνητό σας ορίζονται από την BM Technical και επιλέγονται βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων.

Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζομαι κάποιον μηχανικό – αρχιτέκτονα;

Για να κάνετε τέτοιου είδους αλλαγές στον χώρο σας είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός μηχανικού-αρχιτέκτονα. Η BM Technical συνεργάζεται με μηχανικούς και αρχιτέκτονες οι οποίοι πραγματοποιούν μελέτες για τον χώρο τον οποίο θέλετε να αλλάξετε.